Isporuka pošiljki iz Kanade u Srbiju

Meest Corporation Inc. Isporučuje pošiljke avio-prevozom u Srbiju na adresu primaoca.

Isporuči

Za klijente koji žive u Kanadi i žele da im se pošiljka isporuči u Srbiju

  • Minimalna težina pošiljke za isporuku avio-prevozom u Srbiju je 5 kg (11 lbs), dok je maksimalna težina 20 kg (44 lbs)
  • Pored toga,isporučujemo i manje pošiljke, težine do 2 kg (4,4 lbs). Pogledajte cenovnik u nastavku.
  • Maksimalna vrednost sadržine paketa ne sme da premaši iznos od 150 evra
  • Kompanija osigurava svaku pošiljku na iznos od 60 USD. Maksimalni iznos dodatnog osiguranja za pošiljke je 800 USD;
  • Za pošiljke sa predmetima za ličnu upotrebu i nekomercijalnom robom, čija je vrednost procenjena na manje od 70 EUR, a koje jedan pošiljalac šalje jednom primaocu u istoj pošiljci, neće se naplaćivati carina. Ako vrednost sadržine paketa premašuje navedenu granicu, naplatiće se carina.
  • Molimo, navedite e-adresu i broj telefona primaoca. U suprotnom, nećemo moći da isporučimo pošiljku.
  • Ne vršimo isporuku paketa čija je deklarisana vrednost preko 150 EUR prema carinskim propisima EU
  • Granica za bescarinski uvoz u EU: roba male vrednosti i privatne pošiljke do iznosa od 45 EUR ne podležu zabranama i ograničenjima.
  • Za pošiljke sa deklarisanom vrednošću od 45 EUR do 150 EUR, naplaćuje se PDV po stopi do 22% od deklarisane vrednosti, u zavisnosti od zemlje odredišta i vrste robe.

Ukoliko u Vašem mestu nemate predstavništvo kompanije Meest Corporation Inc, možete da pošaljete pošiljku preko Meesta na sledeći način:

• registrujte se na Meest portalu

• izvršite onlajn registraciju pošiljke odabirom jedne od sledećih opcija:

1. Predaja pošiljke posredstvom Pošte Kanade - mogućnost da svoju pošiljku predate Meestu u bilo kojoj filijali Pošte Kanade.

2. Preuzimanje pošiljke na adresi preko Canpara - preuzimanje Vaše pošiljke na Vašoj adresi od strane kurira našeg partnera, Canpara.

• izvršite onlajn plaćanje paketa

• odštampajte bar-kod koji ste dobili nakon obrade pošiljke i zalepite ga na kutiju

Ukoliko ste odabrali opciju Predaja pošiljke posredstvom Pošte Kanade, otiđite u bilo koju filijalu Pošte Kanade i predajte paket službeniku pošte. Skeniraće kutiju i dati je Meestu.

Ukoliko ste odabrali opciju Preuzimanje pošiljke na adresi preko Canpara, sačekajte kurira našeg partnera, Canpara, i njemu dajte paket. Skeniraće kutiju i dati je Meestu.

PAKOVANJE, TEŽINA I ZAPREMINA

Pošiljke moraju biti dobro upakovane, po mogućstvu u kartonskoj kutiji, a ime i adresa pošiljaoca i primaoca moraju biti navedeni na 2 (dve) strane pošiljke.

Meest Corporation ne pokriva štetu koja se odnosi na sadržinu pošiljki. Obavestite naše agente ako imate krhke predmete u pošiljkama i oni će vam pomoći da ih bezbedno zapakujete.

Maksimalna veličina pošiljke: ni jedna strana pošiljke ne sme biti veća od 1,05 m (41"), težina pošiljke može biti ispod 5 kg, ali će se naplaćivati poštarina kao da je pošiljka teška 5 kg.

Na cenu Vašeg paketa može uticati količina prostora koju on zauzima u avionu, a ne njegova stvarna težina.

Da bi se utvrdio iznos poštarine, koristi se veća od stvarne težine ili volumetrijske težine.

Slede formule za obračunavanje volumetrijske težine u lbs i kg*

Volumetrijska težina (lbs) = dužina (in) x širina (in) x visina (in) / 139

Volumentrijska težina (kg) = dužina (cm) x širina (cm) x visina (cm) / 5 000

*Ova formula se primenjuje samo na AVIO-prevoz pošiljki

OSIGURANJE POŠILJKE

Svaka pošiljka je automatski osigurana na iznos od 60 CAD. Ukoliko se Vi, kao pošiljalac, odričete bilo kakvog dodatnog osiguranja, potpišite se u odeljku "Za pošiljaoca: potpišite se ovde ako se odričete dodatnog osiguranja i prihvatate ograničenu odgovornost u iznosu od 60 CAD".

Maksimalni iznos dodatnog osiguranja za pošiljke je 800 CAD. Ukoliko želite dodatno osiguranje pod ovim uslovima, naznačite iznos dodatnog osiguranja u koloni "Osiguranje". Osiguranje je dostupno za veće iznose u zavisnosti od sadržine pošiljke; u tom slučaju, klijenti moraju da dogovore veće iznose osiguranja sa centralom kompanije Meest Corporation.

Napomena: Zaposleni ili agenti kompanije Meest imaju pravo da, u prisustvu pošiljaoca, otvore pošiljke osigurane u iznosu preko 500 CAD, kako bi utvrdili da li sadržina pošiljke odgovara osiguranom iznosu.VAŽNE INFORMACIJE

Posebna pravila i propisi koji zavise od zemlje porekla i odredišta

delivery-icon

Isporučite nam preko Pošte Kanade

UČI VIŠE
delivery-icon

Usaglašenost

UČI VIŠE
delivery-icon

Zabranjeni predmeti

UČI VIŠE
delivery-icon

Volumetrijska težina

UČI VIŠE
delivery-icon

Carinska deklaracija

UČI VIŠE
delivery-icon

Sprečavanje prevarnih aktivnosti

UČI VIŠE

Fulfillment for e-commerce by Meest

E-commerce fulfillment for U.S.

Login/Registration