Dostava pošiljki iz Kanade u Bosnu i Hercegovinu

Meest Corporation Inc. dostavlja pošiljke u Bosnu i Hercegovinu avionom na adresu primaoca.

Pošaljite

Za klijente koji žive u Kanadi i žele poslati pošiljke u Bosnu i Hercegovinu

 • Minimalna težina pošiljke za dostavu u Bosnu i Hercegovinu zračnim putem je 5 kg (11 lbs), dok je maksimalna težina 20 kg (44 lbs)
 • Također, šaljemo i male pošiljke težine do 2 kg (4,4 lbs). Cijene pogledajte u nastavku.
 • Maksimalna vrijednost sadržaja pošiljke ne bi trebala biti veća od 150 EUR
 • Kompanija osigurava svaku pošiljku na 60 USD. Maksimalni iznos dodatnog osiguranja za pošiljke je 800 USD;
 • Artikli za ličnu upotrebu, kao i nekomercijalna roba čija vrijednost ne prelazi 50 USD od jednog pošiljaoca do jednog primaoca u istoj pošiljci se mogu slati bez carine. Ako vrijednost sadržaja pošiljke prelazi ovu granicu, takva pošiljka će proći postupak obračuna carine.
 • Ne šaljemo pošiljke deklarisane vrijednosti iznad 150 EUR prema carinskim propisima EU
 • Prag za bescarinski uvoz u EU: roba male vrijednosti i privatne pošiljke vrijednosti do 45 EUR ne podliježu zabranama ili ograničenjima.
 • Za pošiljke deklarisane vrijednosti od 45 EUR – 150 EUR, stopa PDV-a iznosi do 22 % deklarisane vrijednosti, ovisno o odredištu i vrsti robe.
 • Navedite adresu e-pošte i broj telefona primaoca. U suprotnom, pošiljka neće biti isporučena.
 • Ako u vašem području nema predstavnika kompanije Meest Corporation Inc., pošiljku možete poslati putem kompanije Meest na sljedeći način:
 • Import Duty-Free threshold in EU: low-value goods and private-to-private consignments up to €45 are not subject to prohibitions or restrictions.
 • Taxes and duties extra when applicable depending on the country’s destination and declared value of the packages.

Ako u vašem području nema predstavnika kompanije Meest Corporation Inc., pošiljku možete poslati putem kompanije Meest na sljedeći način:

• registrirajte se na portalu Meest

• registrirajte pošiljku putem interneta odabirom jedne od opcija:

1. Drop Off Kanadske pošte – mogućnost predaje pošiljke kompaniji Meest putem bilo koje podružnice Kanadske pošte.

2. Canpar Home Pick-up - preuzimanje pošiljke iz vašeg doma od strane kurirske službe našeg partnera Canpar.

• platite pošiljku putem interneta

• odštampajte bar kôd koji ćete dobiti nakon obrade pošiljke i zalijepite ga na kutiju

Ako ste odabrali opciju ostavljanja/predavanja pošiljke na lokacijama Kanadske pošte, posjetite bilo koju poslovnicu Kanadske pošte i predajte pošiljku zaposleniku pošte. Skenirat će kutiju i prenijeti je u Meest.

Ako ste odabrali opciju Canpar preuzimanje pošiljke kod kuće, pričekajte kurira našeg partnera Canpar i predajte mu pošiljku. On će skenirati kutiju i prenijeti je u Meest.

PAKIRANJE, TEŽINA I ZAPREMINA

Pošiljke moraju biti sigurno zapakirane, po mogućnosti u kartonskoj kutiji, s imenom i adresom pošiljaoca i primaoca – moraju biti ispisani na 2 (dvije) strane pošiljke.

Meest Corporation ne pokriva štetu nastalu na sadržaju pošiljke. Obavijestite naše agente ako pošiljke sadržavaju bilo kakve lomljive predmete i oni će vam pomoći u njihovom sigurnom pakiranju.

Maksimalna veličina pošiljke: obje strane ne smiju prelaziti 1,05 m (41"), težina pošiljke može biti manja od 5 kg, ali je cijena dostave jednaka cijeni pošiljke težine 5 kg.

Na cijenu vaše pošiljke može uticati količina prostora koju zauzima u avionu, a ne stvarna težina.

Za određivanje troška dostave koristi se težina veća od stvarne težine ili dimenzijska težina.

U nastavku su navede formule za dimenzijsku težinu u lbs. i kg*

Dimenzijska težina (lbs) = D (in) x Š (in) x V (in) / 13

Dimenzijska težina (kg) = D (cm) x Š (cm) x V (cm) / 5 000

* Ova formula se odnosi samo na avionske pošiljke

OSIGURANJE POŠILJKE

Svaka pošiljka je automatski osigurana na 60 CAD. Ako se kao pošiljalac odričete bilo kakvog dodatnog osiguranja, morat ćete staviti potpis u kolonu "Za pošiljaoca: potpišite ovdje da biste se odrekli dodatnog osiguranja i prihvatili ograničenu odgovornost od 60 CAD".

Maksimalni iznos dodatnog osiguranja za pošiljke je 800 CAD. Pod ovim uslovima, ako se odlučite za dodatno osiguranje, morat ćete navesti dodatni iznos osiguranja u koloni „Osiguranje“. Osiguranje je dostupno za veće iznose ovisno o sadržaju pošiljke; klijenti će morati uskladiti veće iznose osiguranja s Glavnim uredom kompanije Meest Corporation.

Napomena: pošiljke osigurane na iznos veći od 500 CAD mogu otvoriti zaposlenici ili agenti kompanije Meest, u prisustvu pošiljaoca, kako bi utvrdili odgovara li sadržaj pošiljke osiguranom iznosu.VAŽNE INFORMACIJE

Pravila i propisi za pojedinačne zemlje prema zemljama porijekla i odredišta

delivery-icon

Dostavite nam preko Kanadske pošte

NAUČI VIŠE
delivery-icon

Usklađenost

NAUČI VIŠE
delivery-icon

Prohibited items

NAUČI VIŠE
delivery-icon

Zabranjeni artikli

NAUČI VIŠE
delivery-icon

Carinska deklaracija

NAUČI VIŠE
delivery-icon

Sprečavanje prevara

NAUČI VIŠE

Fulfillment for e-commerce by Meest

E-commerce fulfillment for U.S.

Login/Registration