ЗАПОБІГАННЯ ШАХРАЙСТВА ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИ ОТРИМУВАЧА